გახდი ტრენინგის პროვაიდერი

IAOTH– ის აკრედიტირებული ტრენინგის მიმწოდებლად ყოფნის უპირატესობები მოიცავს:

 • თქვენი სასწავლო კურსების შეუზღუდავი აკრედიტაცია!
 • აღიარებულნი ხართ, როგორც პროფესიონალური ტრენინგის მიმწოდებლები თქვენს სფეროში.
 • IAOTH აკრედიტირებული ტრენინგის პროვაიდერის ლოგოების გამოყენება თქვენს ყველა მასალაზე, მათ შორის, ვებსაიტზე, მედიაზე, სარეკლამო მასალებზე, სასწავლო მასალებზე, დასრულების სერთიფიკატებზე და ა.შ., რომ გაზარდოთ კლიენტის ნდობა და სანდოობა თქვენი ასოციაციის წევრობით.
 • უფასო ჩამონათვალი ჩვენს IAOTH– ს აკრედიტირებული ტრენინგის პროვაიდერების ცნობარში კლიენტის დარწმუნების და თქვენი ბიზნესის პოპულარიზაციის მიზნით.
 • თქვენი IAOTH აკრედიტირებული ტრენინგის ბიზნესის უფასო პოპულარიზაცია ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, ინტერნეტით და მსოფლიოს მასშტაბით.
 • აკრედიტირებული ტრენინგის მომწოდებლის სერტიფიკატი, რომელიც ყოველწლიურად გაიცემა, რათა კლიენტებს აჩვენონ თქვენი ტრენინგის სრულყოფის მუდმივი ვალდებულება. ეს ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს სარეკლამო მასალებში. (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ გთავაზობთ სტუდენტების სერტიფიკატების მომსახურებას, თქვენზეა დამოკიდებული შექმენით საკუთარი დასრულების სერთიფიკატები IAOTH აკრედიტირებული ტრენინგის პროვაიდერის ლოგოების გამოყენებით)
 • 70% ფასდაკლება სრული წევრობისთვის თქვენი სტუდენტებისათვის
 • თქვენი IAOTH– ის აკრედიტირებული ტრენინგის პროვაიდერის წევრის ტერიტორია, რომელსაც აქვს თქვენი ტრენინგის პროვაიდერის პროფილი, სტაციონარული ჩამოტვირთვა, სერტიფიკატის შაბლონები და ფასდაკლებული წევრობის ბმული თქვენი სტუდენტებისათვის.

ეს ყველაფერი მხოლოდ 199 $ წლიური გადასახადი

* გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტრენინგის ყველა აკრედიტირებული პროვაიდერი ასევე უნდა იყოს ჩვენი ორგანიზაციის წევრი, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ ამაზე ცალკე, თუ ეს ჯერ არ გააკეთეთ.

 

დარეგისტრირდით დღეს

 

საჭირო ტრენინგის სტანდარტები

თქვენი კურსები აკმაყოფილებს შემდეგ სტანდარტებს აკრედიტაციის მისაღებად.

 • მიწოდება ხდება ინტერნეტით ან პირადად
 • ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 2 საათისა
 • მიაწოდეთ დამხმარე სასწავლო მასალები
 • უზრუნველყეთ დამრიგებელთან წვდომა ელექტრონული ფოსტით, ონლაინ დახმარებით ან პირადად
 • შემოგთავაზეთ ტესტირების მეთოდი, რომ ცოდნა ნასწავლია
 • უზრუნველყოს დასრულების სერთიფიკატი ან სასწავლო პლატფორმის საშუალებით, ან პირადად მოწოდებული

აღიარებულ იქნები, როგორც პროფესიონალური ტრენინგის მიმწოდებელი, შენს სფეროში IAOTH– სთან შედარებით

ჩვენი IAOTH აკრედიტაციის ტრენინგის პროვაიდერის სტატუსი შექმნილია იმისთვის, რომ დაეხმაროს მათ, ვინც ქმნის საკუთარ სასწავლო პროგრამებს მთელ თერაპიაში, იქნება ეს სტანდარტული თერაპიის მოდალობის სასწავლო კურსების ჩატარება თუ ინდივიდუალურად შექმნილი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შემოქმედება უნდა წახალისდეს და ასე სიხარულით ვუჭერთ მხარს იმ ტრენინგის მომწოდებლებს, რომლებიც ქმნიან ახალ და საინტერესო სასწავლო კურსებს.

×