Staňte sa poskytovateľom školení

Medzi výhody akreditovaného poskytovateľa školení IAOTH patria -

 • NEOBMEDZENÁ akreditácia vašich školiacich kurzov!
 • Byť uznávaný ako profesionálny poskytovateľ školenia s vynikajúcou kvalitou vo vašom odbore.
 • Používanie logotypov Akreditovaného poskytovateľa odbornej prípravy IAOTH na všetkých vašich materiáloch vrátane webových stránok, médií, propagačných materiálov, školiacich materiálov, osvedčení o absolvovaní atď. Na zvýšenie dôvery a dôveryhodnosti klientov vo vašom členstve v profesijnom združení.
 • Zadarmo uvedené v našom zozname akreditovaných poskytovateľov školení IAOTH pre uistenie klientov a podporu vášho podnikania.
 • Bezplatná propagácia vášho podnikania v oblasti akreditovaných školení IAOTH prostredníctvom našich webových stránok a po celom internete a vo svete.
 • Akreditovaný certifikát poskytovateľa školení, ktorý sa každoročne udeľuje, aby klientom ukázal váš trvalý záväzok k dokonalosti v oblasti odbornej prípravy. Môže sa to použiť aj vo vašich propagačných materiáloch. (Upozorňujeme, že pre vašich študentov neposkytujeme certifikačnú službu. Je na vás, aby ste si vytvorili vlastné absolvovacie certifikáty pomocou log akreditovaných poskytovateľov školení IAOTH.)
 • 70% zľava na plné členstvo pre vašich študentov
 • Vaša špecializovaná členská oblasť Akreditovaného poskytovateľa odbornej prípravy IAOTH s prístupom k vášmu profilu poskytovateľa odbornej prípravy, stacionárne súbory na stiahnutie, šablóny certifikátov a zľavnený odkaz na členstvo pre vašich študentov.

To všetko iba za ročný poplatok 199 dolárov

 

 

Registrácia dnes

 

Požadované školiace normy

Ak chcete získať akreditáciu, vaše kurzy musia spĺňať nasledujúce štandardy.

 • Doručené online alebo osobne
 • Trvať nie menej ako 2 hodiny
 • Poskytnite podporné učebné materiály
 • Poskytnite lektorovi prístup buď prostredníctvom e-mailu, podpory online alebo osobne
 • Poskytnite metódu testovania, pri ktorej sa vedomosti naučili
 • Poskytnite osvedčenie o absolvovaní buď prostredníctvom školiacej platformy alebo osobne

Buďte uznávaní ako poskytovatelia profesionálneho školenia excelentnosti vo vašom odbore s IAOTH

Náš štatút poskytovateľa akreditačného školenia IAOTH je navrhnutý tak, aby podporoval tých, ktorí vytvárajú svoje vlastné školiace programy v celom wellness odvetví, či už ide o poskytovanie štandardných školení v oblasti wellness modality alebo individuálne vytvorené. Veríme, že kreativita by sa mala podporovať, a preto s radosťou podporujeme tých poskytovateľov školení, ktorí vytvárajú nové a vzrušujúce školiace kurzy.

Ako všeobecný sprievodca, aby ste sa k nám pridali ako akreditovaný poskytovateľ školení, to, čo učíte, musí nejakým spôsobom podporovať ľudstvo.

×